Heilsueflandi grunnskóli

Grundaskóli gerðist þátttakandi í verkefninu heilsueflandi grunnskóli haustið 2011.

Heilsueflandi grunnskóla er ætlað að styðja skóla í að vinna markvisst að heilsueflingu í sínu starfi. Í því felst að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri, félagslegri heilsu og vellíðan nemenda og starfsfólks í samvinnu við heimili og nærsamfélag. Hugmyndin um heilsueflandi grunnskóla er byggð á Ottawa-sáttmála Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um heilsueflingu. Sérstök áhersla er lögð á að vinna með sjö lykilþætti sem tengjast skólastarfinu. Þessir þættir eru:

  • Nemendur
  • Starfsfólk
  • Mataræði
  • Tannheilsa
  • Heimili
  • Geðrækt
  • Vinnulag

 

Í Grundaskóla er heilsueflingarteymi sem sér um ýmsa viðburði í skólastarfinu ásamt því að koma ýmsum hugmyndum og fróðleik til nemenda, kennara, starfsfólks og foreldra. Má þar helst nefna verkefni á borð við „Göngum í skólann“ og „Hjólum í vinnuna“. Einnig hreyfidagatal í desember ásamt skólahlaupi skólans. Unnið er með matráðum skólans og reynt að stuðla að hollum og fjölbreyttum kosti í mötuneyti skólans. Hreyfing og samvera starfsfólks bæði utan og innan vinnutíma er mikilvægur þáttur í heilsueflingarstefnu Grundaskóla. Nemendur koma einnig með hugmyndir og aðstoða við framkvæmd þess.

Nánari upplýsingar um hugmyndafræði heilsueflandi grunnskóla má finna á

https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli

  

Heilsustefnu Grundaskóla má finna hér: