Farsæld barna

Farsæld barna á Akranesi 

 

 

Tengiliður barna 

 

Strax við fæðingu barns, eða eftir atvikum á meðgöngu, eiga foreldrar og börn rétt á þjónustu tengiliðar eftir því sem þörf krefur. Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsingar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþættingu þjónustu á fysta stigi í samræmi við óskir foreldra og eða barns. Tengiliður er einstaklingur í nærumhverfi barnsins: 

 

  • Frá fæðingu og þar til barn hefur nám í leik- eða grunnskóla er tengiliður starfsmaður heilbrigðisstofnunar. 

  • Þegar barn er við nám í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliður starfsmaður skólans þar sem barn er við nám. 

  • Ef það á ekki við er tengiliður starfsmaður félagsþjónustu þess sveitarfélags þar sem barn á lögheimili. 

 

 Tengiliðir í Grundaskóla: 

 Valgerður Jóna Oddsdóttir 1. - .5. bekkur. valgerdur.oddsdottir(hja)grundaskoli.is

Berglind Þráinsdóttir 6. - 10. bekkur. berglind.trainsdottir(hja)grundaskoli.is