Farsæld barna

Farsæld barna á Akranesi 

 

 

Tengiliður barna 

 

Strax við fæðingu barns, eða eftir atvikum á meðgöngu, eiga foreldrar og börn rétt á þjónustu tengiliðar eftir því sem þörf krefur. Hlutverk tengiliðar er fyrst og fremst að veita upplýsingar, aðstoða foreldra og barn og styðja við samþættingu þjónustu á fysta stigi í samræmi við óskir foreldra og eða barns. Tengiliður er einstaklingur í nærumhverfi barnsins: 

 

  • Frá fæðingu og þar til barn hefur nám í leik- eða grunnskóla er tengiliður starfsmaður heilbrigðisstofnunar. 

  • Þegar barn er við nám í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliður starfsmaður skólans þar sem barn er við nám. 

  • Ef það á ekki við er tengiliður starfsmaður félagsþjónustu þess sveitarfélags þar sem barn á lögheimili. 

 

 Tengiliðir í Grundaskóla: 

 

Laufey Karlsdóttir 9. – 10. bekkur  laufey.karlsdottir@grundaskoli.is

Berta Ellertsdóttir  6. – 8. bekkur berta.ellertsdottir@grundaskoli.is

Christel Björg Rúdolfsdóttir Clothier  4. – 5. bekkur  christel.rudolfsdottir@grundaskoli.is

Margrét Þorvaldsdóttir 1. – 3. bekkur  margret.thorvaldsdottir@grundaskoli.is