Snjalltæki

Snjalltæki í Grundaskóla
Reglur um netnotkun, rafræn samskipti og meðferð snjalltækja
Í Grundaskóla höfum við valið okkur þrjú gildi sem höfð eru að leiðarljósi í öllu skólastarfinu: Samvinna, traust og virðing. Gildin okkar endurspeglast í skólareglunum sem eru fáar og einfaldar þar sem lögð er áhersla á ábyrgð og skyldur allra hlutaðeigandi. Vegna aukinnar notkunar á ýmis konar snjalltækjum í skólasamfélaginu viljum við hins vegar undirstrika að við fylgjum eftirfarandi verklagsreglum:


▪ Nemendum í 1.-6. bekk er heimilt að nota snjalltæki í skólastarfinu í samráði við kennara.
▪ Nemendum í 7.-10. bekk er heimilt að nota snjalltæki í skólanum og fá jafnframt aðgang að
þráðlausu neti skólans á skólatíma.
▪ Nemendur þurfa leyfi kennara til að nota ofangreind tæki í kennslustundum.
▪ Snjalltæki eru ekki leyfð í frímínútum sem og matmálstímum í mötuneyti skólans.

Við förum fram á það að allir sýni nærgætni og virðingu í samskiptum bæði í daglegu
skólastarfi sem og á Netinu og ýmsum samfélagsmiðlum. Ekki er við hæfi að birta myndir af einstaklingum á netsíðum án samþykkis þeirra og gætum þess að fara varlega í því sem við segjum á Netinu. Munum að vinna saman og sýna hvert öðru traust og virðingu.
Við ætlumst til að allir virði ofangreindar verklagsreglur. Við skýr brot á þessum reglum munu skólastjórnendur áskilja sér rétt til að takmarka notkun viðkomandi nemenda á snjalltækjum að höfðu samráði við foreldra/forráðamenn.