Skólaráð

Við Grundaskóla starfar skólaráð sem samkvæmt reglum er skipað þremur fulltrúum foreldra, tveimur fulltrúum nemenda, tveimur fulltrúum kennara, einum fulltrúa annarra starfsmanna og skólastjóra/staðgengli sem stjórnar fundum.

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Það tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar meðal annars um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.
Skólaráðið hefur ekki fastan fundartíma en kemur a.m.k. fjórum sinnum saman á hverju skólaári.

Fundargerðir skólaráðsins og ályktanir eru aðgengilegar á heimasíðu skólans.

Helstu verkefni skólaráðs Grundaskóla eru:  • að vera skólastjórn skólans til ráðgjafar og stuðnings í ýmsum málum er varða skólahald,

  • að fjalla um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið,

  • að fjalla um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,

  • að taka þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið,

  • að fylgjast með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,

  • að fjalla um reglur s.s. skólareglur o.fl. í skólanum,

  • að fjalla um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, kennarafundi, almennum starfsmannafundi, nemendafélagi, menntamálaráðuneyti og öðrum aðilum sé þess óskað.


Í skólaráði Grundaskóla sitja eftirtaldir einstaklingar:


Edda Björk Baldvinsdóttir, formaður


Anna Kristjánsdóttir, varaformaður


Jón Þór þórðarson,


Heiðdís Júlíusdóttir


Bryndís Kjerúlf, stuðningsfulltrúi


Helgi Rafn Bergþórsson, formaður NFG


Lilja Björg Ólafsdóttir, varaformaður NFG


Sigurbjörg Ragnarsdóttir, umsjónarkennari


Sigurður Arnar Sigurðsson, skólastjóri


Flosi Einarsson, aðstoðarskólastjóri


Margrét Ákadóttir, deildarstjóri


Kristrún Dögg Marteinsdóttir, deildarstjóri