Samræmd könnunarpróf valkvæð

Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra hefur ákveðið að aflýsa hefðbundnum samræmdum prófum í ensku og stærðfræði, sem ráðgert var að leggja rafrænt fyrir nemendur í 9. bekk í síðustu viku.

Annmarkar voru á rafrænni fyrirlögn prófs í íslensku hinn 8. mars og var prófum í ensku og stærðfræði þá frestað um nokkra daga. Að vel athuguðu máli telur Menntamálastofnun ekki öruggt að rafræn fyrirlögn prófanna muni ganga snurðulaust fyrir sig.

Nemendum verður hins vegar gefið val um að taka könnunarpróf í viðkomandi greinum á tímabilinu 17. mars – 30. apríl nk. Menntamálastofnun ber að tryggja þá framkvæmd. Skipulag fyrirlagnarinnar skal undirbúin í samráði við skólasamfélagið og miðast við lágmarksröskun á skólastarfi. Þau próf verða tekin á pappír en ekki rafrænt.

Í þessari viku, eða þegar skýrari upplýsingar liggja fyrir um framkvæmdina frá Menntamálastofnun,  munu kennarar í  Grundaskóla kanna meðal foreldra og nemenda 9.bekkjar hvaða nemendur velja að taka þau próf síðar í mars eða apríl.