current_id:5421

Nám og kennsla

Nám og kennsla 2018 – 2019

Grunnskólalög segja til um þann lágmarkstíma sem nemendur eiga að vera í skóla. Samkvæmt lögum um grunnskóla eiga nemendur í 1.–4. bekk rétt á 1200 mínútum á viku yfir árið miðað við níu mánaða skólatíma á ári, nemendur í 5.–7. bekk eiga rétt á 1400 mínútum á viku og nemendur í 8.–10. bekk 1480 mínútum. Sveitarfélög geta boðið nemendum lengri viðveru í skóla utan daglegs skólatíma. Einnig er í lögum skilgreindur sá lágmarkstími sem nemendur eiga rétt á og skipt er niður á skyldunámsgreinar í svokallaðri viðmiðunarstundaskrá.

 

 

Námssvið

1.4. bekkur

(mín)

5.7. bekkur

(mín)

8.10. bekkur

(mín)

Vikulegur kennslutími alls í mínútum
Danska 120440560
Enska40240400680
Heimilisfræði16024080480
Hönnun og smíði16012040320
Íslenska9606006002160
Íþróttir – líkams- og heilsurækt4803603601200
Listgreinar6404801601280
Lífsleikni40120120280
Náttúrufræði og umhverfismennt3203603601040
Samfélagsgreinar og kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði4804402801200
Stærðfræði8006006002000
Upplýsinga- og tæknimennt16012040320
Val5604009601920
Vikustundir alls48004200444013440